Deciziile Biroului Executiv al C.N. al CFR
 


TAXA CFR

 • Taxa de înscriere în CFR = 10% salariul minim pe economie conform Statut CFR – articol 80

 • Cotizația de membru al CFR = 300 lei/an  conform Decizia nr.3/2008 a CN al CFR modificata prin Decizia nr.2/29.10.2013 CN al CFR
   
 • Cotizația de membru al CFR = 5 lei pentru farmaciștii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfășoară încă activitate în baza diplomei si farmaciștii pensionari care nu mai exercită activități profesionale dar doresc să își păstreze calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, conform Decizia nr. 3/2008 a CN al CFR , Art. 2. si Art. 3.

 • Taxa eliberare duplicat al Certificatului de Membru al CFR, = 100 lei conform Decizia nr.1/2018 a CN al CFR 

 • Taxa eliberare Certificat Profesional Curent = 100 lei conform  Decizia nr.1/2018 a CN al CFR

 • Taxa de eliberare a unei adeverințe de certificare a faptului că persoana solicitantă nu este ori nu a fost membră a Colegiului Farmaciştilor din România = 50 lei conform  Decizia nr.1/2018 a CN al CFR
   
 • Taxa de evaluare RBPF a farmaciilor se stabilește prin decizia consiliului colegiului teritorial la o valoare ce nu poate depăși suma de 200 lei conform Decizia  nr. 2/2014 a CN al CFR
   
 • Taxa evaluare RBPF de către CFR = 600 lei conform Decizia  nr. 2/2014 a CN al CFR 
   
 • Taxa card profesional european Decizia nr.1/2017 a CN al CFR
   
NOUTATI